Aby wysłuchać Nauczań Audio, kliknij link "Play Audio". Aby zachować kopię MP3, kliknij prawym przyciskiem na link i wybierz "Zapisz link jako"

Aby dowiedzieć się więcej o Dharmie odwiedź Wrota Dharmy.

Postrzeganie, Medytacja i Działanie Nowość

Wyciąg z instrukcji, którą Lama Dondrup Dorje Rinpoche dał uczniom podczas nauczania „Thog tha bar sum du ge wai tam”, nauczanie Patrul Rinpoche znane jako „Instrukcja, która jest dobra na początku, w środku i na końcu – Klejnot Istoty świętej praktyki Postrzegania, Medytacji i Działania.

                        Odtwórz Nagranie (33 min)            Transkrypt w Języku Polskim

Read more ...

Jak praktykować Buddhadharma

Przypominając uczniom, że największym ze wszystkich czynów cnoty jest troska o naszych rodziców, Lama Dodnrup Dorje Rinpoche wyjaśnił, że kiedy mamy mocną motywację by troszczyć się o tych, którzy autentycznie troszczą się o nas, wtedy zarówno niebo i ziemia będą nas wspierać.

Odtwórz Nagranie (40 min)

Read more ...

Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu

Strzegąc z uwagą naszego ciała, mowy i umysłu, jesteśmy w stanie porzucić niekorzystne nawyki i powstrzymać umysł przed zbłądzeniem w posiadanie opinii.

Odtwórz Nagranie (20 min)

Read more ...

Zobacz Prawdę z Wyciszonym Umysłem

Wyciszony umysł jest w stanie utrzymać nasz umysł bezpiecznym, z dala od emocjonalnych przeszkód, wynikających z przywiązania, niechęci i ignorancji, eliminując w ten sposób tysiące trudności w naszym życiu.

Odtwórz Nagranie (29 min)

Read more ...

Prawda Przyczyny i Skutku

 Wyciąg z dwudniowego nauczania, które Czcigodny Lama Dondrup Dorje Rinpoche wyłożył o Sutra Przyczyny i Skutku Trzech Czasów; ilustrując Prawo Przyczyny i Skutku historiami ze Starożytnych Chin i z czasów Pana Buddy. 

Odtwórz Nagranie (31 min)

Read more ...

Guru Yoga

By przygotować wielu swoich uczniów przed tym jak złożyli Śluby Powierzenia się późnemu Świątobliwości Penor Rinpoche, Czcigodny Lama Dondrup Dorie Rinpoche ze współczuciem wyłożył nam to nauczanie wyjaśniając potrzebę oddania pełnym sercem naszemu duchowemu mistrzowi.   

Odtwórz Nagranie (25 min)

Read more ...

Pozbywanie się Dolegliwych Emocji

Czcigodny Lama Dondrup Dorje Rinpoche wyjaśnia przyczyny dolegliwych emocji jako mylne postrzeganie istot czujących, zalecając lekarstwo jakim są mądrość i dyscyplina oraz nauczając o korzyściach płynących z chronienia naszych ślubów i pielęgnowania takich cech jak bodhicitta i bezinteresowność.

Odtwórz Nagranie (28 min)

Read more ...

Czym się Różni Zwykła Osoba od Praktykującej Dharma

Lama Dondrup Dorje Rinpoche przywołuje historię, kiedy Pan Budda został zapytany jakie wymagania powinien spełniać idealny uczeń i wyjaśnia potrzebę dyscypliny w postępowaniu i pilnej nauki i praktyki.

Odtwórz Nagranie (28 min)

Read more ...

Wolność od Cierpienia Dzięki Prawidłowej Praktyce

Dzięki prawidłowej praktyce możemy pozbyć się cierpienia i przynieść korzyść innym, podczas gdy niepoprawna praktyka prowadzi tylko do przyszłego cierpienia.

Odtwórz Nagranie (16 min)

Read more ...

Szacunek, Pokora i Wdzięczność

Przyjmuj każdy moment w życiu z szacunkiem, pokorą i wdzięcznością, tak jakbyś przyjmował honorowego gościa i zawsze angażuj się uważnie z entuzjazmem bezwarunkowego współczucia.  

Odtwórz Nagranie (18 min)

Read more ...

Wyciszanie Umysłu

Aby wyciszyć umysł i rzeczywiście usunąć niejasność powinniśmy praktykować metodę medytacji i zwrócić naszą pełną uwagę ku każdemu z naszych zmysłów.

Odtwórz Nagranie (18 min)

Read more ...

Znaczenie Wyznania i Naprawiania Błędów

Dzięki odwadze do wyznania i naprawiania błędów, osiągnięty zostaje stan naturalnej harmonii i prostoty.

Odtwórz Nagranie (18 min)

Read more ...

Sześć Doskonałości

Praktyka tych Sześciu Doskonałości jest wyjaśniona ukazując jak można pozbyć się codziennego cierpienia i jak można rozwijać szczęście, stabilność i mądrość.

Odtwórz Nagranie (28 min)

Read more ...

Doskonałe Postępowanie Bodhisattva

W tym nauczaniu usłyszymy inspirujące historie z życia Togmay Sangpo, autora tekstu Mahayana, „37 Praktyk Bodhisattvów”, a także usłyszymy jak my sami również możemy sprawić by nasze życie stało się żywym pomnikiem radości.

Odtwórz Nagranie (28 min)

Read more ...

Wartość Życia

W każdym z nas jest bezcenny skarb, czysty umysł, natura Buddy, która może zostać ujawniona jedynie przez trening umysłu, tak samo jak surowy diament jest szlifowany i polerowany.

Odtwórz Nagranie (23 min)

Read more ...

Rozmyślanie o Śmierci i Nietrwałości

Lama Dondrup Dorje Rinpoche przedstawia nam dziewięciopunktową medytację o Śmierci i opisuje zalety pamiętania o śmierci i nietrwałości oraz wady niepamiętania o nich.

Odtwórz Nagranie (22 min)               Transkrypt w języku polskim

Read more ...

Siedem Kroków do Szczęścia

Z nauczania Pana Buddy, opisującego siedem metod, dzięki którym można osiągnąć ostateczne, niezakłócone, kojące szczęście i wyeliminować wszystkie nieczystości i negatywne nastawienie.

Odtwórz Nagranie (16 min)

Read more ...

Korzyści Przyjęcia Święceń Klasztornych

Lama Dondrup Dorje Rinpoche wyjaśnia właściwą motywację przyjęcia wyświęceń klasztornych, cechy wyświęconych i korzyści dochowywania ślubów.

Odtwórz Nagranie (26 min)

Read more ...

Prawda o Powierzeniu Się

Lama Dondrup Dorje Rinpoche wyjaśnia Powody dla Powierzania Się Trzem Klejnotom Budda, Dharma Sangha; mocy i cechom Pana Buddy i zobowiązania jakich podejmuje się osoba przez powierzenie się.

Odtwórz Nagranie (36 min)

Read more ...

Dlaczego Uczyć się Dharma? 

Lama Dondrup Dorje opisuje Aspekty Ścieżki, potrzebę rozpoznania przemijania oraz pustki, i prawdziwy powód osiągnięcia ludzkiego życia...

Odtwórz Nagranie (25 min)          Transkrypt w języku polskim

Read more ...

Cztery Niejasności

Z Czterech Trucizn, najbardziej destrukcyjna jest Niejasność. Opisując cztery główne typy niejasności, Lama Dondrup Dorje Rinpoche mówi o potrzebie codziennej czujności w obserwowaniu umysłu i znaczeniu jakie ma dedykowanie wszystkiego co robimy.   

                        Odtwórz Nagranie (25 min)          Transkrypt w języku polskim

Read more ...

Buddyjskie Podejście do Tytoniu

W oparciu o Terma i przepowiednie wielu wielkich mistrzów, nauczanie to wyjaśnia pochodzenie tytoniu i innych narkotyków, i ich negatywny wpływ.

Odtwórz Nagranie (22 min)

Read more ...

Stany Naturalności

Lama Dondrup Dorje opisuje Osiem Przyziemnych Obaw i wyjaśnia Stany Naturalności, jak zostały opisane w Buddyjskich sutrach...

Odtwórz Nagranie (27 min)          Transkrypt w języku polskim

Read more ...

Cztery Pieczęcie Dharma

Cztery Pieczecie Dharma wyjaśniają: wszystkie zjawiska są nietrwałe, pojęcie "Ja" nie istnieje, Nirwana jest pokojem, i wszystkie uwarunkowane zjawiska są z natury cierpieniem...

Odtwórz Nagranie (25 min)          Transkrypt w języku polskim

Read more ...

Powierzenie się

Zawierzając i ufając całym sercem Trzem Klejnotom - Bddzie, Dharmie i Sandze, jesteśmy w stanie wyeliminować niezdecydowanie i zdezorientowanie by zrealizować nasz prawdziwy potencjał.

Odtwórz Nagranie (25 min)          Transkrypt w języku polskim

Read more ...

Co jest Istotą Budda Dharma?

Porzucenie negatywnych działań, generowanie doskonałej cnoty, i ujarzmienie umysłu, stanowi istotę Budda Dharma. Lama Dondrup Dorje wyjaśnia na czym polegają te działania, i Zasady Ścieżki, którą musimy podążać.

                       Odtwórz Nagranie (23 min)           Transkrypt w języku polskim

Read more ...