Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Hong Kong
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Malezja
Malezja
Malezja
Malezja
Malezja
Malezja
Malezja
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Rumunia
Rumunia
Rumunia
Rumunia
Rumunia
Rumunia
Cypr
Cypr
Cypr
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
IndieDziałalności Dharma
001/202 
start stop bwd fwd
Produkcja Materiałów Dharma
Film Animowany Dharma
Film Instruktarzowy Buddyjskich Rytuałów
Dystrybucja Materiałów Dharma
Produkcja Tank
Dystrybucja Tangk
Tłumaczenia i Publikacje Tekstów Dharma
Tłumaczenia i Publikacje Tekstów Dharma
Dystrybucja Tekstów Dharma
Dystrybucja Szat dla Wyświęconej Sangi
Pomoc Humanitarna – Afryka
Pomoc Humanitarna – Chiny
Wsparcie dla Klasztoru – Tybet
Wsparcie dla Klasztoru – Tybet
Wsparcie dla Klasztoru – Tybet
Wsparcie dla Klasztoru – Tybet
Wsparcie dla Centrum Odosobnienia – Tybet
Wsparcie dla Centrum Odosobnienia – Tybet
Wsparcie dla Klasztoru – Butan
Wsparcie dla Centrum Odosobnienia – Butan
Wsparcie dla Centrum Odosobnienia – Butan
Wsparcie dla Centrum Dharma – Mongolia
Wsparcie dla Centrum Dharma – Mongolia
Wsparcie dla Dzieci Szkolnych – Mongolia
Wsparcie dla Dzieci Szkolnych – Mongolia
Wsparcie dla Szkoły Podstawowej – Indie, Mongolia, Bangladesz
Wsparcie dla Szkoły Podstawowej – Nepal
Wsparcie dla Centrum Odosobnienia – USA
Wsparcie dla Centrum Buddyjskiego – USA
Wsparcie dla Centrum Buddyjskiego – USA
Support for Buddhist Centre - Singapur
Support for Buddhist Centre - Singapur
Support for Buddhist Centre - Singapur
Wsparcie dla przedszkola - Indie
Wsparcie dla przedszkola –Indie
Wsparcie dla tybetańskiej szkoły podstawowej - Indie
Wsparcie dla Szpitala - Indie
Wsparcie dla Szpitala - Indie
Wsparcie dla Szpitala - Indie
Wsparcie dla Szpitala - Indie
Wsparcie dla Szpitala - Indie
Wsparcie dla Szpitala - Indie
Wsparcie dla Klasztoru - Indie
Wsparcie dla Klasztoru - Indie
Wsparcie dla Klasztoru - Indie
Wsparcie dla Klasztoru - Indie
Wsparcie dla Klasztoru - Indie
Wsparcie dla Uniwersytetu Buddyjskiego - Indie
Wsparcie dla Uniwersytetu Buddyjskiego - Indie
Wsparcie dla Uniwersytetu Buddyjskiego - Indie
Wsparcie dla Klasztoru dla Mniszek - Indie
Wsparcie dla Klasztoru dla Mniszek - Indie
Wsparcie dla Klasztoru dla Mniszek - Indie
Wsparcie dla Mongolskich Mniszek - Indie
Wspieranie Nauczania Dharma - Indie
Wspieranie Nauczania Dharma - Indie
Wsparcie dla bezdomnych - Anglia
Wsparcie dla bezdomnych - Anglia
Wsparcie dla bezdomnych - Anglia
Wsparcie dla bezdomnych - Anglia
Wspieranie Nauczania Dharma
Produkcja Materiałów DharmaProgram Partnerski Pathgate
01/63 
start stop bwd fwd
 

 

Instytut Studiów Buddyjskich Pathgate został założony przez Lama Dondrup Dorje Rinpoche by promować propagowanie Buddha Dharma zgodnie z przekazem rodowodu tradycji buddyjskich.

Poza edukacją, pełne współczucia działalności Lama Dondrup Dorje Rinpoche obejmują również wsparcie innych Instytucji Buddyjskich, szkół, domów dziecka, szpitali, centrów dla bezdomnych, pomocy w sytuacji klęski żywiołowej, centrów dla uchodźców, organizacji charytatywnych i społeczności lokalnych w wielu częściach świata poprzez Program Partnerski Pathgate.