Nowe Nauczanie Audio: "Porzuć opinie by przynieść Pokój dla umysłu . . . Aktualne Terminy Nauczań Pathgate:      Hongkong:   5 - 8 styczeń 2018  ...    Singapur:  9 - 15 styczeń 2018  ...     Australia: 16 - 28 styczeń 2018  ...     Grecja: 3 - 4 luty 2018  ...    Rumunia: 10 - 11 luty 2018  ...      Anglia: 17 - 18 luty 2018  ...     Włochy: 24 - 25 luty 2018  ...      Polska: 17 - 18 marzec 2018  ...      Japonia: 23 - 25 marzec 2018  ...      Anglia: 30 marzec - 8 kwiecień 2018  ...     Po więcej szczegółów odwiedź: Harmonogram Nauczań

Istota Buddyzmu

Narodziliśmy się w tym świecie Zambu-dweep i otrzymaliśmy cenne ponowne ludzkie narodzenie w wyniku nagromadzenia czynników składowych ośmiu dostatków i dziesięciu błogosławieństw. Jest to najdoskonalsza i najpomyślniejsza sposobność. To, że mamy na tyle szczęścia, żeby otrzymać nauczanie doskonałej Buddy dharmy jak również mieć możliwość spotkania tak wielu wykwalifikowanych nauczycieli, jest rezultatem dojrzewania naszych pozytywnych zasług z niezliczonych przeszłych żyć.

Lecz z powodu naszego przywiązania od niepamiętnych czasów do tego powtarzającego się schematu samsary, rozwinęliśmy silne emocje w stosunku do tej samsary. Dlatego, jest to powszechne wśród istot czujących by odnajdywać się emocjonalnie przyciąganym w kierunku zaspokajania przyziemnych trosk bez względu na trudności i wyzwania, które z kolei generują różnego rodzaju karmę w tym procesie.

 Jeśli naprawdę chcemy przyswajać nauczania Dharmy, musimy najpierw znaleźć wykwalifikowanego nauczyciela. Buddyzm posiada tradycje Mahayany i Vajrayany, z których Vajrayana, a w szczególności Wielka Doskonałość (Dzogpachenpo) jest szczególnie korzystna w takich czasach degeneracji jak teraz. Rzeczywista praktyka Dzogchen obejmuje wstępne i główne praktyki, które zawierają wizualizacje, recytację mantr i sadhany.

W rzeczywistości, nam wszystkim może się wydawać, że znamy Dharme i możemy nawet chcieć praktykować te nauczania, ale z powodu naszego przywiązania do przyziemnych rozrywek, nie jesteśmy w stanie praktykować zgodnie z tym jak zostaliśmy poinstruowani, tak jakbyśmy okazywali brak troski o efekty karmy, tak jakby karma nie była prawdziwa i naprawdę nie istniała, dlatego jako rezultat, w następstwie nieprzerwanie tworzymy więcej negatywnej karmy. Jedynie na końcu naszego życia, kiedy stajemy twarzą w twarz z nieuniknionym cierpieniem związanym ze śmiercią, zaczynamy myśleć, że coś powinniśmy z tym zrobić! Ale do tego czasu, nawet jeśli zdamy sobie sprawę, że nie uczyliśmy się Dharmy jak również nie staraliśmy się odpowiednio zgodnie z istotą instrukcji nauczyciela i dlatego perspektywa spadnięcia do trzech niższych rzeczywistości jest bliska; czas na poszukiwanie i naukę dharmy już przeminął, i co teraz?