Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Honkong: 11 - 14 styczeń 2019 . . .  Singapur: 16 - 20 styczeń 2019 . . .  Australia: 22 styczeń - 3 luty 2019 . . .  Anglia: 9 - 10 luty 2019 . . .  Włochy: 16 - 17 luty 2019 . . .  Grecja: 2 - 3 marzec 2019 . . .  Polska: 23 - 24 marzec 2019 . . .  Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Monks practising tradional debating Lama Cham during the Saga Dawa Duchen

Prezentacja filmów o Dharmie, dająca wgląd w świat Buddyjskiej Dharmy z całą jej różnorodnością kulturową i tradycją.

 

"Życie Guru Rinpoche" - Przetworzone Cyfrowo

Zwiastun 12 godzinnego filmu utworzonego pod dyrekcją JŚ Penor Rinpoche w latach 90-tych i przetworzonego cyfrowo przez Instytut Pathgate.

Play

Powstawanie "Życie Guru Rinpoche"

Krótka prezentacja dająca przykłady procesu przetwarzania cyfrowego użytego przez Instytut Pathgate w "Życie Guru Rinpoche"

Play

Współczujący Świat Jego Świętobliwości Penor Rinpoche Edycja 2009

40 minutowy filmu o życiu i pracy JŚ Penor Rinpoche; wyreżyserowany przez Lama Dondrup Dorje.

Play

Tsa Wai Lama Chen - Ceremonia Puji Paranirvany Jego Świętobliwości Penor Rinpoche

39 minutowy film przedstawiający wydarzenia w Klasztorze Namdroling w trakcie Ceremonii Parinirvana Puja dla JŚ Penor Rinpoche w 2009; wyreżyserowany przez Rapjee Wangchuk.

Play

Guru Yoga

Zwiastun filmu o Nauczaniu JŚ Penor Rinpoche

Play

Wieczne Działania Guru Rinpoche 

Zwiastun filmu ceremonii odsłonięcia Wielkiego Posąg Guru Rinpoche i wizyta w Świętym Miejscu w Nepalu. 

Play

Obchody Srebrnego Jubileuszu

Zwiastun filmu Ceremonii 25-tej Rocznicy Instytutu Ngagyur Nyingma w 2003 r.

Play

Bodhgaya - Tsopema

Zwiastun filmu 17-tej Wielkiej Ceremonii Nyingmpa Modlitwy o Pokój na Świecie i wizyty przy świętym jeziorze Guru Rinpoche Nyingmapa.

Play

Czysta Światłość

A film trailer on Namdroling, the largest Tibetan Buddhist Monastery in India.

Zwiastun filmu o Namdroling, największej Tybetańskiej Świątyni Buddyjskie w Indiach.

Play

Świątynia Zangdok Pelri 

Wirtualna spacer Zangdok Pelri Pema Odki Phodrang po Klasztorze Namdroling, Południowe Indie

 

Play

Życie Guru Rinpoche 

Zwiastun 12- godzinnego filmu utworzonego pod dyrekcją JŚ Penor Rinpoche.

Play

Milarepa

Zwiastun filmu Tulku Sonam Rinpoche przedstawiający historię czcigodnego tybetańskiego świętego, Milarepy. 

Play

Letnie Odosobnienie Pathgate w Grecji

 

Play

Przygotowanie Tormy

Film instruktażowy robienia Tormy.

Play

Ze Skrzydłami, które Nie Latają

Animacja opowieści Jakaty o przeszłym życiu Buddy jako przepiórki.

 

Play

Wykład o Sutrze Serca poprzez Manifestację Klasycznych Technik Qigong

 

Play

Qi Dynamics, Electromagnetic Energy and Buddha Nature

Dynamika Qi, Elektromagnetycznej Energii i Natury Buddy 

Podsumowanie z dwóch dni seminarium dawanego przez Ven. Lama Dondrup Dorje w Singapurze w 2004 r.

Play

Cudowny Świat Energii Qi

Demonstracja Energii QI podczas Letniego Odosobnienia w 2006 r.

Play