Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Anglia: 26 czerwiec - 26 sierpień . . .  Australia: 18 - 30 wrzesień . . .  Japonia: 12 - 14 październik . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

lama_dondrup_dorje_shrine

O Letnim Odosobnieniu Instytutu Pathgate

Letnie Odosobnienie Instytutu Pathgate stosuje tradycję Odosobnień Pory Deszczowej i obejmuje pięć okresów Nauczania udzielanych przez Pana Buddę przez czterdzieści dziewięć lat. Letnie Odosobnienie obejmuje dziewięć tygodni Podstawy Nauk Dharmy z Czcigodnym Lamą Dondrup Dorje. 

Podstawa Nauk Dharmy została podzielona na dziewięć poziomów:

Podstawa Nauk Dharmy Date
Podstawa Nauk Dharmy - Poziom Drugi  wtorek 26 czerwiec – niedziela 1 lipiec 2018
Podstawa Nauk Dharmy - Poziom Trzeci wtorek 3 lipiec – niedziela 8 lipiec 2018
Podstawa Nauk Dharmy - Poziom Czwarty wtorek 10 lipiec – niedziela 15 lipiec 2018
Podstawa Nauk Dharmy - Poziom Piąty wtorek 17 lipiec – niedziela 22 lipiec 2018
Podstawa Nauk Dharmy - Poziom Szósty wtorek 24 lipiec – niedziela 29 lipiec 2018
Podstawa Nauk Dharmy - Poziom Siódmy wtorek 31 lipiec – niedziela 5 sierpień 2018
Podstawa Nauk Dharmy - Poziom Ósmy wtorek 7 sierpień – niedziela 12 sierpień 2018
Podstawa Nauk Dharmy - Poziom Dziewiąty wtorek 14 sierpień – niedziela 19 sierpień 2018
Podstawa Nauk Dharmy - Poziom Dziesiąty wtorek 21 sierpień – niedziela 26 sierpień 2018

 

Wszystkie Nauczania odbędą się w Centrum Dharmy Pathgate, Newcastle upon Tyne w Anglii.

Letnie Odosobnienie jest otwarte tylko dla uczniów, którzy otrzymali wcześniej Śluby Powierzenia się i pozwolenie na wzięcie udziału od Czcigodnego Lamy Dondrup Dorje.


Students meditating
Dharma Teaching at the Pathgate Dharma Centre, England
Torma making


Taiji in the parkk
Tibetan language class
Wu style Taijiquan