Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Poland: 1 - 2 grudzień 2018 . . .  Włochy: 8 - 9 wrzesień 2018 . . .  Grecja: 15 - 16 grudzień 2018 . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Jakie Zasady kryją się za Rozwojem Ludzkiego Potencjału?

W temacie rozwoju ludzkiego potencjału, Konfucjusz stwierdził, że istnieje osiem istotnych zasad, które powinny być stosowane etapami, krok po kroku, ponieważ każdy zakończony etap służy jako podpora w rozwoju następnego etapu. Tymi ośmioma istotnym zasadami są: dociekać jak się rzeczy mają; oferować naszą wiedzę; być szczerym; korygować swój umysł; rozwijać się; kierować swoją rodziną; zarządzać państwem; i przynosić pokój światu. Konfucjusz był również zwolennikiem praktyki, w której: kiedykolwiek spotyka człowieka kompetentnego to stara się by mu dorównać; a kiedykolwiek spotka człowieka, który nie jest kompetentny ani szlachetny, to angażuje się w refleksję nad sobą by zobaczyć czy on sam posiada te same niepożądane cechy tej drugiej osoby w jakimkolwiek stopniu.

By zrealizować ten cel, uczeń Konfucjusza Zeng Zi był znany z tego, że sprawdzał siebie z trzech rzeczy każdego dnia: Czy zrobiłem wszystko co w mojej mocy dla innego człowieka? Czy byłem godny zaufania w postępowaniu z moimi przyjaciółmi? Czy udało mi się poprawić tak jak Mistrz mnie uczył?