Nowe Nauczanie Audio: "Porzuć opinie by przynieść Pokój dla umysłu . . . Aktualne Terminy Nauczań Pathgate:      Hongkong:   5 - 8 styczeń 2018  ...    Singapur:  9 - 15 styczeń 2018  ...     Australia: 16 - 28 styczeń 2018  ...     Grecja: 3 - 4 luty 2018  ...    Rumunia: 10 - 11 luty 2018  ...      Anglia: 17 - 18 luty 2018  ...     Włochy: 24 - 25 luty 2018  ...      Polska: 17 - 18 marzec 2018  ...      Japonia: 23 - 25 marzec 2018  ...      Anglia: 30 marzec - 8 kwiecień 2018  ...     Po więcej szczegółów odwiedź: Harmonogram Nauczań

Jakiego Rodzaju Ułomności Uczeń powinien starć się unikać?

Trzema głównymi ułomnościami jakich uczeń powinien unikać są: brak uwagi podczas przekazywania nauczania; niezdolność pamiętania nauczania; i zanieczyszczanie nauczania niepokojącymi myślami. Może im również dolegać sześć skaz, którymi są: słuchanie z dumą, myśląc, że jest równie dobry jak nauczyciel; słuchać bez wiary, doszukując się błędów w nauczycielu i jego nauczaniu; bycie obojętnym dla nauczania, myśląc, że to czy otrzymasz nauczanie czy nie ma wielkiego znaczenia; pozostawanie albo rozproszonym przez otoczenie alby zatopionym w sobie do takiego poziomu, że aż zaczynasz przysypiać; złoszczenie się myśląc, że nauczanie jest zbyt długie lub warunki zewnętrzne są niesprzyjające; bycie zniechęconym, myśląc, że nie jesteś w stanie praktykować tych nauczań lub osiągnąć spełnienia. Uczniowie, którym nie uda się uniknąć trzech ułomności i sześciu skaz wygenerują negatywne uwarunkowania karmiczne w ich przyszłości, ponieważ karma jest stanem rzeczywistości, i nie istnieje przypadkowość ani pójście na ugodę w działaniu karmy.