Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Poland: 1 - 2 grudzień 2018 . . .  Włochy: 8 - 9 wrzesień 2018 . . .  Grecja: 15 - 16 grudzień 2018 . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Jakie są Potencjalne Przyczyny, które są znane z tego, że uniemożliwiają uczniowi zachować nauczanie?

Istnieje pięć potencjalnych przyczyn, które są znane z tego, że uniemożliwiają uczniowi zachować nauczanie. Mają one miejsce gdy uczeń: pamięta słowa ale nie ich znaczenie; pamięta znaczenie ale nie słowa; pamięta słowa i co znaczyły ale nie udało mu się rozpoznać ich ostatecznego znaczenia; pamięta słowa i ich znaczenie ale pomieszał kolejność; i ostatnia pamięta złe znaczenie.