Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Anglia: 26 czerwiec - 26 sierpień . . .  Australia: 18 - 30 wrzesień . . .  Japonia: 12 - 14 październik . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Jakie są Potencjalne Przyczyny, które są znane z tego, że uniemożliwiają uczniowi zachować nauczanie?

Istnieje pięć potencjalnych przyczyn, które są znane z tego, że uniemożliwiają uczniowi zachować nauczanie. Mają one miejsce gdy uczeń: pamięta słowa ale nie ich znaczenie; pamięta znaczenie ale nie słowa; pamięta słowa i co znaczyły ale nie udało mu się rozpoznać ich ostatecznego znaczenia; pamięta słowa i ich znaczenie ale pomieszał kolejność; i ostatnia pamięta złe znaczenie.