Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Poland: 1 - 2 grudzień 2018 . . .  Włochy: 8 - 9 wrzesień 2018 . . .  Grecja: 15 - 16 grudzień 2018 . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Jakiego rodzaju postępów można oczekiwać od ucznia?

Postępy ucznia są dyktowane przez cztery różne tryby rozwoju: bolesny rozwój z powolnym poznaniem dla tych, którzy są opanowani przez nieostry intelekt jak również obecność skażeń umysłowych takich jak pożądanie-przywiązanie, niechęć i ignorancja; bolesny rozwój z szybkim poznaniem dla tych, których intelekt jest ostry ale nadal pozostają zniewoleni przez nadmiar pożądania-przywiązania, niechęci i ignorancji; przyjemny rozwój z powolnym poznaniem dla tych, których intelekt jest nieostry aczkolwiek nieobecne są główne skażenia umysłowe; i w końcu, przyjemny rozwój z szybkim poznaniem dla tych, których nie tylko intelekt jest ostry ale również mentalne skażenia są całkiem nieobecne w ich psyche.