Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Anglia: 26 czerwiec - 26 sierpień . . .  Australia: 18 - 30 wrzesień . . .  Japonia: 12 - 14 październik . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Jakiego rodzaju postępów można oczekiwać od ucznia?

Postępy ucznia są dyktowane przez cztery różne tryby rozwoju: bolesny rozwój z powolnym poznaniem dla tych, którzy są opanowani przez nieostry intelekt jak również obecność skażeń umysłowych takich jak pożądanie-przywiązanie, niechęć i ignorancja; bolesny rozwój z szybkim poznaniem dla tych, których intelekt jest ostry ale nadal pozostają zniewoleni przez nadmiar pożądania-przywiązania, niechęci i ignorancji; przyjemny rozwój z powolnym poznaniem dla tych, których intelekt jest nieostry aczkolwiek nieobecne są główne skażenia umysłowe; i w końcu, przyjemny rozwój z szybkim poznaniem dla tych, których nie tylko intelekt jest ostry ale również mentalne skażenia są całkiem nieobecne w ich psyche.