Nowe Nauczanie Audio: "Porzuć opinie by przynieść Pokój dla umysłu . . . Aktualne Terminy Nauczań Pathgate:      Hongkong:   5 - 8 styczeń 2018  ...    Singapur:  9 - 15 styczeń 2018  ...     Australia: 16 - 28 styczeń 2018  ...     Grecja: 3 - 4 luty 2018  ...    Rumunia: 10 - 11 luty 2018  ...      Anglia: 17 - 18 luty 2018  ...     Włochy: 24 - 25 luty 2018  ...      Polska: 17 - 18 marzec 2018  ...      Japonia: 23 - 25 marzec 2018  ...      Anglia: 30 marzec - 8 kwiecień 2018  ...     Po więcej szczegółów odwiedź: Harmonogram Nauczań

Jak można zdefiniować „Bycie na tym Świecie ale nie z tego Świata”?

Cała ludzka egzystencja jest w pełni przeniknięta przez potencjalne możliwości niezadowolenia, które nieprzerwanie ujawniają się jako rezultat dojrzewających karmicznych formacji spłodzonych wcześniej przez nasze działania w przeszłości. Podczas gdy tempo i intensywność dojrzewania karmicznych efektów są regulowane przez dynamikę czasu, przestrzeni i uwarunkowanie ich aktywnego i potencjalnego stanu, żadna istota czująca nie może zaistnieć w egzystencji fizycznej rzeczywistości bez obecności psycho-fizycznych agregatów fizycznej materii, odruchów zmysłowych, reakcji postrzegania, emocjonalnych odczuć i całościowej mentalnej świadomości. Te pięć przyczynowo warunkowanych agregatów, składających się z nieprzerwanie zmieniających się zespoleń fizycznych i mentalnych czynników, stanowią jedną z dwóch grup głównych przyczyn powstawania niezadowolenia na świecie; inny powód stanowi środowisko, w którym cierpienie ma miejsce.

 Pomimo wszechprzenikającego niezadowolenia na świecie, nie ma potrzeby aby podporządkowywać się egzystencji, która jest napędzana przez naturę cierpienia, ponieważ rzeczywistość cierpienia, które doświadczamy jest w pełni uzależniona od stopnia naszego przywiązania do iluzji. Bez względu na sukces jaki ktoś osiągnął w pogoni za sławą i dobrobytem, nie może on uciec przed nadejściem starości, choroby i śmierci. Nic nie trwa wiecznie. Wszystkie formy i sprawy w fizycznej rzeczywistości prędzej czy później rozłożą się i popadną w niepamięć, ponieważ wszystko co jest zrodzone z formy zaniknie wraz z rozkładem formy. Życie nie ma innego celu dla człowieka wiary, niż przekierowania swojej energii ku wybawieniu wszystkich istot czujących. Pan Budda Shakyamuni, w tradycji bycia na tym świecie ale nie z tego świata, dzielił wszystkie dziedziny bycia człowiekiem, mimo to, jego postępowanie składało się zawsze z najczystszego współczucia i nieskończonej mądrości.