Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Poland: 1 - 2 grudzień 2018 . . .  Włochy: 8 - 9 wrzesień 2018 . . .  Grecja: 15 - 16 grudzień 2018 . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Jakie są Cztery Fundamenty Rozwagi?

Cztery Fundamenty Rozwagi są określoną formą Medytacji Zrozumienia składającej się z 21 różnych elementów obejmujących Ciało, Odczuwanie, Umysł i Mentalną Zjawiskowość.

Rozwaga Ciała składa się z jasnego zrozumienia i uwagi w interakcji z różnymi trybami oddechu, postawy ciała, czynności ciała, części ciała, elementów ciała i innymi trybami ezoterycznej kontemplacji ciała.

Rozwaga Odczuwania składa się z czystego dostrzegania i rozpoznania przejściowego charakteru różnych stanów odczuć obejmując przyjemne, nieprzyjemne, obojętne, przyziemne i nieprzyziemne.

Rozwaga Umysłu składa się z jasnego rozróżniającego postrzegania i rozpoznania każdego stanu świadomości i emocjonalnego odczucia.

Rozwaga Mentalnej Zjawiskowości składa się z jasnego poznania stanu warunkowania i nieistotności pięciu psychofizycznych agregatów, związanych z nimi mentalnych przeszkód, i wnikliwego zrozumienia natury wszechrzeczy, które jest zgodne z Ostateczną Prawdą Absolutnej Rzeczywistości.