Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Poland: 1 - 2 grudzień 2018 . . .  Włochy: 8 - 9 wrzesień 2018 . . .  Grecja: 15 - 16 grudzień 2018 . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Czym jest 37 dziedzin praktyki sprzyjających Osiągnięciu Mądrości?

37 dziedzin praktyki sprzyjających procesowi osiągnięcia Mądrości obejmuje: Cztery Typy Fundamentów Rozwagi odnoszących się do kształtowania Wnikliwego Poznania prawdziwej natury egzystencji, Cztery Typy Doskonałego Starania, którego celem jest pokonanie Niezdrowych Czynników podczas gdy Perfekcja Cnót jest pomnażana, Cztery Składniki Medytacyjnej Absorbcji niezbędne dla Cudownych Dokonań, Pięć Mentalnych Fundamentów Koncentracji, które tworzą podstawy rozwoju Prawdziwego Poznania, Pięć Umiejętności Prawdziwego Poznania, które umożliwia osiągnięcie Prawdziwego Przebudzenia, Siedem Czynników Oświecenia, prowadzących do zrealizowania Odzwierciedlającej Mądrości, i Szlachetna Ośmioraka Ścieżka, która prowadzi do wygaszenia fundamentalnych przyczyn życiowego niezadowolenia i powoduje powstanie stanu trwałego szczęścia i wolności od wszelkich form przyszłego cierpienia.