Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Anglia: 26 czerwiec - 26 sierpień . . .  Australia: 18 - 30 wrzesień . . .  Japonia: 12 - 14 październik . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Jaka jest różnica pomiędzy Spełnieniem Tao a Kultywowaniem Stanu Buddy?

Spełnienie Tao jest Ścieżką Indywidualnego Wyzwolenia. Jej celem – podobnie do tego, który ma Pratyeka-Budda - jest wyzwolenie siebie od zniewolenia od trosk tego świata poprzez zjednoczenie z Absolutną Rzeczywistością. Kultywacją Stanu Buddy jest ścieżką uniwersalnego wyzwolenia podjętą przez Przebudzone Umysły, które pragną podzielić się z wszystkimi istotami najbardziej użytecznym sposobem zrealizowania uwolnienia się od samsary – cyklicznej egzystencji niezadowolenia. Większość z Chińskich Mistrzów Buddyzmu oryginalnie było Taoistycznymi uczonymi.