Nowe Nauczanie Audio: "Porzuć opinie by przynieść Pokój dla umysłu . . . Aktualne Terminy Nauczań Pathgate:      Hongkong:   5 - 8 styczeń 2018  ...    Singapur:  9 - 15 styczeń 2018  ...     Australia: 16 - 28 styczeń 2018  ...     Grecja: 3 - 4 luty 2018  ...    Rumunia: 10 - 11 luty 2018  ...      Anglia: 17 - 18 luty 2018  ...     Włochy: 24 - 25 luty 2018  ...      Polska: 17 - 18 marzec 2018  ...      Japonia: 23 - 25 marzec 2018  ...      Anglia: 30 marzec - 8 kwiecień 2018  ...     Po więcej szczegółów odwiedź: Harmonogram Nauczań

Dlaczego korzystnie jest stosować Dharmę – Prawo Absolutnej Rzeczywistości?

Dharma jest tylko desygnowaną nazwą. Jest ona nieposiadającą kształtu funkcjonalną dynamiką Absolutnej Rzeczywistości Wszechrzeczy. Jej niepodzielna istota wykracza poza czas, przestrzeń i zjawiska, a jej wpływ jest niewyczerpanie daleko sięgający. Materializuje się i dematerializuje na życzenie. Ulotny jak forma, ale zawsze prawdziwa w swej naturze. Ludzie, którzy żyją zgodnie z Dharmą, obdarzeni są duchowym zrozumieniem i dogłębną mądrością wieczności. Akceptują i podporządkowują się każdemu jednemu doświadczeniu jakie napotykają jako lekcję, która wymaga przyswojenia. Spokój i uwaga ich umysłów wykracza poza skoncentrowanie się na sobie. Współczucie i szacunek do wszystkich rzeczy z łatwością płynie z ich serca. I działania są zawsze szacunkiem do tego co jest prawdziwe dla Dharmy, a nie co jest wygodne dla własnego interesu. Postępują z każdym wyzwaniem w życiu jak z honorowym gościem, i neutralizują co jest w niezgodzie z harmonią. Pomimo pozornie będąc nieprzygotowanym, odpowiadają naturalnie na zmiany bez wzbudzania obaw, i z łatwością płyną rzeką utrzymując swój kurs do morza. Od namacalnego do niematerialnego, konfigurują i dopasowują swoje zestrojenie do chwili bieżącej, odnawiają się nieprzerwanie współtworząc z Prawem Absolutnej Rzeczywistości. Ze stałym i spokojnym umysłem, pojmują przyczynę i skutek wszystkich rzeczy, rozpoznając nietrwałość obrazu i przywiązania i intuicyjnie usuwają te znaczenia, które nie znają rzeczywistości. Ich każde działanie jest zrodzone z najczystszej niewinności i prostoty co zapewnia, że gdziekolwiek są, cokolwiek robią, zmiany pojawią się naturalnie bez względu na to jak ryzykowne mogą się wydawać. To dlatego mędrcy starożytności wychwalali wspaniałość Dharmy.