Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Poland: 1 - 2 grudzień 2018 . . .  Włochy: 8 - 9 wrzesień 2018 . . .  Grecja: 15 - 16 grudzień 2018 . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Czym są Pozytywne Karmiczne Czynniki?

Kiedykolwiek myśl powstaje, karmiczny odcisk zostaje ukształtowany. Utrzymywanie szlachetnych czynników mentalnych takich jak oferowanie spokoju ducha, współczucia, dobroci pełnej miłości, altruistycznego zamiaru, dla wszystkich istot; wiary w stosowanie szlachetnych prawd, zgodne z sumieniem unikanie niepoprawnych trybów postępowania; sumienna samo-analiza, entuzjastyczny wysiłek w celu pozbycia się ignorancji, są zatem postrzegane jako zdrowe sposoby na zasianie pozytywnych karmicznyvh czynników, co zapobiega powstaniu i pełnego rozwoju negatywnych karmicznych odcisków

Konsekwencje, które mogą zostać wygenerowane przez właściwego rodzaju związki trudno przecenić. To dlatego Kofucjusz postrzegał przyjaźń z osobą prawą, wierną i mądrą jako pożyteczne, natomiast przyjaźń z osobami, które nam schlebiają, insynuują i są krasomówcami jako krzywdzące. Autentyczna przyjaźń jest w stanie zapewnić obopólne wsparcie i troskę o siebie nawzajem, natomiast powierzchowna przyjaźń mająca na celu zaspokajanie własnych potrzeb morze jedynie przyczynić się do wzajemnego cierpienia.