Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Poland: 1 - 2 grudzień 2018 . . .  Włochy: 8 - 9 wrzesień 2018 . . .  Grecja: 15 - 16 grudzień 2018 . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Czym jest Współzależne Powstawanie?

Współzależne Powstawanie jest transcendentalną dynamiką karmy i iluzji, która przytwierdza nas do samsary. Fundamentalna obecność ignorancji prowadzi do powstania karmy, która aktywuje świadomość karmicznych odcisków, z której tymczasowy zbiór psychofizycznych agregatów jest zrodzony. Po uformowaniu daje początek sześciu zmysłom. Kiedy świadomość karmicznych odcisków i sześć zmysłów wchodzą w kontakt z obiektami to prowadzi to do powstania pojęciowej świadomości, która rozróżnia obiekty na wizualnie przyjemne, nieprzyjemne lub neutralne. To z kolei prowadzi do powstania świadomości odczuwania, która rozróżnia takie obiekty na sprawiające przyjemność, bolesne lub neutralne. To z powodu powstania odczuwania pragnienie nie bycia odseparowanym od tego co przyjemne, i pragnienie bycia wolnym od tego co bolesne, są wygenerowane. Z pragnienia, rozwijamy zachłanność, która może być przywiązaniem do namacalnych form sensualnego pożądania, lub zachłanność w stosunku do fałszywych poglądów. Może to być również zachłanność w stosunku do nieodpowiedniego postępowania lub zachłanność w stosunku do siebie jako z natury niezależnemu bytowi. Z zachłanności, powstaje zaistnienie karmy o pełnym potencjale. To odrodzenie się karmy o pełnym potencjale jest tym co prowadzi do powstania pojawiającej się na nowo cyklicznej egzystencji samsarycznej polegającej na narodzinach, chorobie, starzeniu się i umieraniu.