Nowe Nauczanie Audio: "Porzuć opinie by przynieść Pokój dla umysłu . . . Aktualne Terminy Nauczań Pathgate:      Hongkong:   5 - 8 styczeń 2018  ...    Singapur:  9 - 15 styczeń 2018  ...     Australia: 16 - 28 styczeń 2018  ...     Grecja: 3 - 4 luty 2018  ...    Rumunia: 10 - 11 luty 2018  ...      Anglia: 17 - 18 luty 2018  ...     Włochy: 24 - 25 luty 2018  ...      Polska: 17 - 18 marzec 2018  ...      Japonia: 23 - 25 marzec 2018  ...      Anglia: 30 marzec - 8 kwiecień 2018  ...     Po więcej szczegółów odwiedź: Harmonogram Nauczań

Czym jest Współzależne Powstawanie?

Współzależne Powstawanie jest transcendentalną dynamiką karmy i iluzji, która przytwierdza nas do samsary. Fundamentalna obecność ignorancji prowadzi do powstania karmy, która aktywuje świadomość karmicznych odcisków, z której tymczasowy zbiór psychofizycznych agregatów jest zrodzony. Po uformowaniu daje początek sześciu zmysłom. Kiedy świadomość karmicznych odcisków i sześć zmysłów wchodzą w kontakt z obiektami to prowadzi to do powstania pojęciowej świadomości, która rozróżnia obiekty na wizualnie przyjemne, nieprzyjemne lub neutralne. To z kolei prowadzi do powstania świadomości odczuwania, która rozróżnia takie obiekty na sprawiające przyjemność, bolesne lub neutralne. To z powodu powstania odczuwania pragnienie nie bycia odseparowanym od tego co przyjemne, i pragnienie bycia wolnym od tego co bolesne, są wygenerowane. Z pragnienia, rozwijamy zachłanność, która może być przywiązaniem do namacalnych form sensualnego pożądania, lub zachłanność w stosunku do fałszywych poglądów. Może to być również zachłanność w stosunku do nieodpowiedniego postępowania lub zachłanność w stosunku do siebie jako z natury niezależnemu bytowi. Z zachłanności, powstaje zaistnienie karmy o pełnym potencjale. To odrodzenie się karmy o pełnym potencjale jest tym co prowadzi do powstania pojawiającej się na nowo cyklicznej egzystencji samsarycznej polegającej na narodzinach, chorobie, starzeniu się i umieraniu.