Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Poland: 1 - 2 grudzień 2018 . . .  Włochy: 8 - 9 wrzesień 2018 . . .  Grecja: 15 - 16 grudzień 2018 . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Jakie są Prawdziwe Przyczyny Cierpienia, które powodują powstanie Samsary?

Cierpienie Samsary nie jest przypadkowym zjawiskiem, ponieważ jego prawdziwe przyczyny są zrodzone współzależnie z sześciu niezdrowych czynników źródłowych obejmujących ignorancję, pożądanie, złość, dumę, zwątpienie i niepokojące poglądy

Ignorancja jest rezultatem niedojrzewającej jaźni, która przeszkadza świadomości człowieka w dostrzeżeniu prawdziwej natury rzeczy i sytuacji. Ignorancja jest kluczowym powodem powstawania samsary.

Pożądanie, drugi niezdrowy czynnik źródłowy, przywiązuje nasz umysł do wewnętrznych lub zewnętrznych obiektów. Ponieważ wszystkie obiekty pożądania są przemijającymi zjawiskami, które powstają i kończą się zgodnie z ich naturą, nasze zachłanność w stosunku do tych obiektów nigdy nie może zostać zaspokojona, a ci, którzy oddają się pożądaniu zawsze się rozczarują.

Złość, trzeci niezdrowy czynnik źródłowy, jest wyrazem nienawiści i rozgoryczenia spowodowana obecnością krzywdzących zamiarów wygenerowanych przez nas samych w stosunku do nas samych lub innych. Ponieważ złość rodzi złość, nic dobrego ani konstruktywnego nie wyniknie z ulegania złości

Duma, czwarty niezdrowy czynnik źródłowy, jest rezultatem zaabsorbowanego sobą przywiązania do swojego ego. Duma, która rodzi arogancję i zarozumialstwo, prowadzi do powstania wyolbrzymionej oceny sowich zdolności, co rodzi przekonanie o poczuciu wyższości w stosunku do innych lub o tym, że jest się tylko niewiele mniej mądrzejszym lub nawet mądrzejszym, niż inni, którzy są w rzeczywistości bardziej uzdolnieni i mądrzejsi. Osoby z powodu ich uzależnienia od zarozumialstwa, nigdy nie biorą pod rozwagę dobrych rad i nawykowo generują przyczyny cierpienia zarówno dla nich samych jak i dla innych pozostając całkowicie nieświadomymi ich głupoty.

Zwątpienie, piąty niezdrowy czynnik źródłowy, jest spowodowany przez nadmierne intelektualizowanie bez rzeczywistego dociekania. Rezultatem jest kompletne zagubienie pogłębione przez czyjąś ciągłą ignorancję na konieczność zaangażowania się w szlachetne działania, które są sprzyjające kultywowaniu przyczyn szczęścia

Niepokojące poglądy, szósty niezdrowy czynnik źródłowy, jest spowodowany przez błędne poglądy analitycznego umysłu. Te poglądy obejmują: błędne wnioskowanie, że przemijający zbiór psycho-fizycznych agregatów „ja” i „moje” jest rezultatem wrodzonej egzystencji; ekstremalny pogląd, że przemijający zbór stanowiący „ja” jest trwały lub nie ma konsekwencji w przyszłym istnieniu; utrzymywanie wcześniej wspomnianych ekstremalnych poglądów za nadrzędne; utrzymywanie pojęcia niezdrowych modeli postępowania za nadrzędne; i na koniec niepokojący pogląd, który odrzuca to co istnieje lub narzuca wyimaginowane obiekty temu co nie istnieje.