Nowe Nauczanie Audio: "Porzuć opinie by przynieść Pokój dla umysłu . . . Aktualne Terminy Nauczań Pathgate:      Hongkong:   5 - 8 styczeń 2018  ...    Singapur:  9 - 15 styczeń 2018  ...     Australia: 16 - 28 styczeń 2018  ...     Grecja: 3 - 4 luty 2018  ...    Rumunia: 10 - 11 luty 2018  ...      Anglia: 17 - 18 luty 2018  ...     Włochy: 24 - 25 luty 2018  ...      Polska: 17 - 18 marzec 2018  ...      Japonia: 23 - 25 marzec 2018  ...      Anglia: 30 marzec - 8 kwiecień 2018  ...     Po więcej szczegółów odwiedź: Harmonogram Nauczań

Czym jest Samsara?

Samsara jest powtarzającym się cyklem istnienia niezadowolenia – następowanie w wyniku wędrówki dusz, ponownych narodzin, którym istota czująca jest poddana dopóki wszystkie negatywne karmiczne odciski nie zostaną oczyszczone i stan nirwany nie zostanie osiągnięty. Zaczątek samasary pojawia się w wyniku czyjegoś ciągłego przywiązania do trzech trucizn – pożądania, działania w złej woli, i ignorowania rzeczywistości. Rodzaj ponownych narodzin wśród różnych trybów samsarycznej egzystencji jest w całości uzależniony od rodzaju karmy, którą ktoś kultywował. W ten sposób działanie z czyjejś przeszłości generuje rodzaj ponownych narodzin jakie zaistnieją w przyszłości, i dobrostan obecnych narodzin nie jest niczym innym niż kontynuacją przyczyny i skutku czyichś działań w przeszłości.

Kontynuacja samsarycznej egzystencji jest w dużym stopniu utrwalona przez nasze ciągłe przywiązanie i niechęć do ośmiu przyziemnych obaw. Pierwszymi czterema obawami przywiązanie do przemijających przyjemności sześciu zmysłów, przywiązanie do materialnego zysku, przywiązanie do aprobaty, i przywiązanie do wizerunku i reputacji. Kolejnymi czterema obawami niechęć do przemijających nieprzyjemności, niechęć do materialnej straty, niechęć do krytyki i nieprzyjemnych dźwięków, i niechęć do oszczerstw i zarzutów. Jakakolwiek istota czująca, która jest zaabsorbowana przez osiem przyziemnych obaw może oczekiwać życia pełnego wzlotów i upadków występujących na przemian pomiędzy niespełnionymi oczekiwaniami i rozczarowaniem, ciągle na łasce niekontrolowalnych emocji, które obejmują w swoim zakresie zło, strach, żal, uniesienia i obawy, bez żadnych perspektyw na osiągnięcie wyzwolenia w przyszłym ponownym narodzeniu.