Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Anglia: 26 czerwiec - 26 sierpień . . .  Australia: 18 - 30 wrzesień . . .  Japonia: 12 - 14 październik . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Czym jest Pseudo-Nirwana?

 

Pseudo-Nirwana jest formą niedoskonałości zrozumienia spowodowaną przez nadmierne poświęcanie uwagi zjawiskom, zamiast świadomości ich charakterystyki, polegającej na powstawaniu i zaniku w obecnym momencie. Głównie z powodu przywiązania do zmysłowego pożądania, niechęci do nieprzyjemności i zwykłej obojętności wynikającej z samo-zaabsorbowania, niedoświadczeni medytujący mogą być przekonani, że jeden z etapów oświecenia został osiągnięty, nie zdając sobie sprawy, że ich brak doświadczenia w rozpoznawaniu subtelnej natury ich umysłu i ciała może powodować generowanie przez nich niedoskonałość zrozumienia, któremu może towarzyszyć emanacja światła, błogi zachwyt, poczucie spokoju, albo nadmierny zapał i energia.