Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Poland: 1 - 2 grudzień 2018 . . .  Włochy: 8 - 9 wrzesień 2018 . . .  Grecja: 15 - 16 grudzień 2018 . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Czym jest Nirwana?

Nirwana jest podstawowym celem duchowej praktyki. Jest rezultatem, osiągniętego najpierw zrozumienia, że wszystkie zjawiska mające swoją podstawę w ego, są bezkształtną iluzją, i że ich istnienie jest źródłem całego cierpienia. To wiąże z uczynieniem wszystkich nieszlachetnych karmicznych czynników nieszkodliwymi i spacyfikowaniem całej złej woli. Nirwana jest stanem kiedy ktoś odkrywa utożsamienie swojego prawdziwego siebie z absolutem, jako przeciwieństwo do ciągłego trwania w udawaniu sztucznego siebie. Jest również opisana jako błogosławieństwo uwolnienia swojej pierwotnej czystej natury z przemijających nieczystych agregatów. Nirwana reprezentuje jedność z absolutem, kiedy korzenie wszystkich bolesnych czynników zostaną usunięte.