Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .  Aktualne Nauczania Pathgate: Rumunia: 9 - 10 czerwiec . . .  Grecja: 16 - 17 czerwiec . . .  Polska: 23 - 24 czerwiec . . .  Anglia: 26 czerwiec - 26 sierpień . . .  Australia: 18 - 30 wrzesień . . . Japonia: 12 - 14 październik . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Czym jest Nirwana?

Nirwana jest podstawowym celem duchowej praktyki. Jest rezultatem, osiągniętego najpierw zrozumienia, że wszystkie zjawiska mające swoją podstawę w ego, są bezkształtną iluzją, i że ich istnienie jest źródłem całego cierpienia. To wiąże z uczynieniem wszystkich nieszlachetnych karmicznych czynników nieszkodliwymi i spacyfikowaniem całej złej woli. Nirwana jest stanem kiedy ktoś odkrywa utożsamienie swojego prawdziwego siebie z absolutem, jako przeciwieństwo do ciągłego trwania w udawaniu sztucznego siebie. Jest również opisana jako błogosławieństwo uwolnienia swojej pierwotnej czystej natury z przemijających nieczystych agregatów. Nirwana reprezentuje jedność z absolutem, kiedy korzenie wszystkich bolesnych czynników zostaną usunięte.