Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Anglia: 26 czerwiec - 26 sierpień . . .  Australia: 18 - 30 wrzesień . . .  Japonia: 12 - 14 październik . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Czym jest Dharma?

Dharma może być zdefiniowana w zależności od kontekstu, w którym jest wyrażana, jako:

  1. Doktryna zasad przewodnich, która powstrzymuje zaistnienie cierpienia umiejętnymi sposobami osiągnięcia wyzwolenia zgodnie z nauczaniami Buddy;
  2. Kurs właściwego zachowania ciała, mowy i umysłu, które przyczynia się do nagromadzenia szlachetnej cnoty;
  3. Etap karmicznej ewolucji rozwoju, na którym przyczyna i skutek wydają się być podobne z powierzchownego punktu widzenia;
  4. Zjawisko, na które patrząc z punku widzenia jego efektu, wyjaśnia prawdziwą naturę istnienia we wszechświecie;
  5. Ostateczna Rzeczywistość jako uosobienie Jednej Prawdy, której istotą jest pustka (Dharmakaya), naturą jest światłość (Sambhogakaya) a jej wszechobecną energią jest współczucie (Nirmanakaya):