Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate: Poland: 1 - 2 grudzień 2018 . . .  Włochy: 8 - 9 wrzesień 2018 . . .  Grecja: 15 - 16 grudzień 2018 . . .    Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Czym jest Dharma?

Dharma może być zdefiniowana w zależności od kontekstu, w którym jest wyrażana, jako:

  1. Doktryna zasad przewodnich, która powstrzymuje zaistnienie cierpienia umiejętnymi sposobami osiągnięcia wyzwolenia zgodnie z nauczaniami Buddy;
  2. Kurs właściwego zachowania ciała, mowy i umysłu, które przyczynia się do nagromadzenia szlachetnej cnoty;
  3. Etap karmicznej ewolucji rozwoju, na którym przyczyna i skutek wydają się być podobne z powierzchownego punktu widzenia;
  4. Zjawisko, na które patrząc z punku widzenia jego efektu, wyjaśnia prawdziwą naturę istnienia we wszechświecie;
  5. Ostateczna Rzeczywistość jako uosobienie Jednej Prawdy, której istotą jest pustka (Dharmakaya), naturą jest światłość (Sambhogakaya) a jej wszechobecną energią jest współczucie (Nirmanakaya):