Nowe Nauczanie Audio: "Porzuć opinie by przynieść Pokój dla umysłu . . . Aktualne Terminy Nauczań Pathgate:      Hongkong:   5 - 8 styczeń 2018  ...    Singapur:  9 - 15 styczeń 2018  ...     Australia: 16 - 28 styczeń 2018  ...     Grecja: 3 - 4 luty 2018  ...    Rumunia: 10 - 11 luty 2018  ...      Anglia: 17 - 18 luty 2018  ...     Włochy: 24 - 25 luty 2018  ...      Polska: 17 - 18 marzec 2018  ...      Japonia: 23 - 25 marzec 2018  ...      Anglia: 30 marzec - 8 kwiecień 2018  ...     Po więcej szczegółów odwiedź: Harmonogram Nauczań

Cztery Pieczęcie Dharmy

Buddha Statue at Bodhgaya, India

"Czterech Pieczęciach Dharmy", Lama Dondrup Dorje opisuje różne motywy praktykujących w Buddyzmie Hinajany, Mahajany Vajrayany; i wyjaśnia Cztery Pieczęcie Dharmy; że wszystkie zjawiska są nietrwałenieistnienie pojęcia "Ja"Nirvana jest pokojem, a wszystkie uwarunkowane zjawiska są z natury cierpieniem. 

In ‘The Four Dharma Seals’, Lama Dondrup Dorje describes the different motivations of practitioners in Hinayana, Mahayana and Vajrayana Buddhism; and explains the Four Dharma Seals; that all phenomena are impermanent, the non-existence of the notion of the ‘I’, that Nirvana is peace, and that all conditioned phenomena are in the nature of suffering.

Odtwórz Nagranie (25 min)   

Transkrypt w języku polskim

Aby zapisać to nauczanie, kliknij prawym przyciskiem no powyższy link i wybierz "Zapisz link jako"