Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate:    Anglia: 25 - 27 maj 2019 . . .   Anglia: 25 czerwiec - 1 wrzesień 2019 . . .   Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Cztery Pieczęcie Dharmy

Buddha Statue at Bodhgaya, India

"Czterech Pieczęciach Dharmy", Lama Dondrup Dorje opisuje różne motywy praktykujących w Buddyzmie Hinajany, Mahajany Vajrayany; i wyjaśnia Cztery Pieczęcie Dharmy; że wszystkie zjawiska są nietrwałenieistnienie pojęcia "Ja"Nirvana jest pokojem, a wszystkie uwarunkowane zjawiska są z natury cierpieniem. 

In ‘The Four Dharma Seals’, Lama Dondrup Dorje describes the different motivations of practitioners in Hinayana, Mahayana and Vajrayana Buddhism; and explains the Four Dharma Seals; that all phenomena are impermanent, the non-existence of the notion of the ‘I’, that Nirvana is peace, and that all conditioned phenomena are in the nature of suffering.

Odtwórz Nagranie (25 min)   

Transkrypt w języku polskim

Aby zapisać to nauczanie, kliknij prawym przyciskiem no powyższy link i wybierz "Zapisz link jako"