Nowe Nauczanie Audio: Porzuć Opinie by Przynieść Pokój dla Umysłu . . .     Aktualne Nauczania Pathgate:    Anglia: 25 - 27 maj 2019 . . .   Anglia: 25 czerwiec - 1 wrzesień 2019 . . .   Więcej szczegółów znajdziesz na: Harmonogram Nauczań

 

 

Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Indie
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Tajwan
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Anglia
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Grecja
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Hongkong
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Singapur
Japonia
Japonia
Japonia
Japonia
Malezja
Malezja
Malezja
Malezja
Malezja
Malezja
Malezja
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Australia
Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
Włochy
Holandia
Holandia
Holandia
Holandia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Portugalia
Rumunia
Rumunia
Rumunia
Rumunia
Rumunia
Rumunia
Cypr
Cypr
Cypr
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Irlandia
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
Hiszpania
IndieDziałalności Dharmy
001/202 
start stop bwd fwd
Produkcja Materiałów Dharmy
Film Animowany Dharmy
Film Instruktarzowy Buddyjskich Rytuałów
Dystrybucja Materiałów Dharmy
Produkcja Tank
Dystrybucja Tangk
Tłumaczenia i Publikacje Tekstów Dharmy
Tłumaczenia i Publikacje Tekstów Dharmy
Dystrybucja Tekstów Dharmy
Dystrybucja Szat dla Wyświęconej Sangi
Pomoc Humanitarna – Afryka
Pomoc Humanitarna – Chiny
Wsparcie dla Klasztoru – Tybet
Wsparcie dla Klasztoru – Tybet
Wsparcie dla Klasztoru – Tybet
Wsparcie dla Klasztoru – Tybetibet
Wsparcie dla Centrum Odosobnienia – Tybet
Wsparcie dla Centrum Odosobnienia – Tybet
Support for Monastery - Bhutan
Wsparcie dla Centrum Odosobnienia – Butan
Wsparcie dla Centrum Odosobnienia – Butan
Wsparcie dla Centrum Dharmy – Mongolia
Wsparcie dla Centrum Dharmy – Mongolia
Wsparcie dla Dzieci Szkolnych – Mongolia
Wsparcie dla Dzieci Szkolnych – Mongolia
Wsparcie dla Szkoły Podstawowej – Indie, Mongolia, Bangladesz
Wsparcie dla Szkoły Podstawowej – Nepal
Wsparcie dla Centrum Odosobnienia – USA
Wsparcie dla Centrum Buddyjskiego – USA
Wsparcie dla Centrum Buddyjskiego – USA
Wsparcie dla Centrum Buddyjskiego – Singapur
Wsparcie dla Centrum Buddyjskiego – Singapur
Wsparcie dla Centrum Buddyjskiego – Singapur
Wsparcie dla przedszkola – Indie
Wsparcie dla przedszkola – Indie
Wsparcie dla tybetańskiej szkoły podstawowej – Indie
Wsparcie dla Szpitala – Indie
Wsparcie dla Szpitala – Indie
Wsparcie dla Szpitala – Indie
Wsparcie dla Szpitala – Indie
Wsparcie dla Szpitala – Indie
Wsparcie dla Szpitala – Indie
Wsparcie dla Klasztoru – Indie
Wsparcie dla Klasztoru – Indie
Wsparcie dla Klasztoru – Indie
Wsparcie dla Klasztoru – Indie
Wsparcie dla Klasztoru – Indie
Wsparcie dla Uniwersytetu Buddyjskiego – Indie
Wsparcie dla Uniwersytetu Buddyjskiego – Indie
Wsparcie dla Uniwersytetu Buddyjskiego – Indie
Wsparcie dla Klasztoru dla Mniszek – Indie
Wsparcie dla Klasztoru dla Mniszek – Indie
Wsparcie dla Klasztoru dla Mniszek – Indie
Wsparcie dla Mongolskich Mniszek – Indie
Wspieranie Nauczania Dharmy – Indie
Wspieranie Nauczania Dharmy – Indie
Wsparcie dla bezdomnych – Anglia
Wsparcie dla bezdomnych – Anglia
Wsparcie dla bezdomnych – Anglia
Wsparcie dla bezdomnych – Anglia
Wspieranie Nauczania Dharmy
Produkcja Materiałów DharmyProgram Partnerski Pathgate
01/63 
start stop bwd fwd

 

Instytut Studiów Buddyjskich Pathgate został założony przez Czcigodnego Lamę Dondrup Dorje by promować propagowanie Buddy Dharmy zgodnie z przekazem rodowodu tradycji buddyjskich.

Poza edukacją, pełne współczucia działalności Czcigodnego Lamy Dondrup Dorje obejmują również wsparcie innych Instytucji Buddyjskich, szkół, domów dziecka, szpitali, centrów dla bezdomnych, pomocy w sytuacji klęski żywiołowej, centrów dla uchodźców, organizacji charytatywnych i społeczności lokalnych w wielu częściach świata poprzez Program Partnerski Pathgate.